Skip to main content

 

1. TOEPASSELIJKHEID

 

Deze reserveringsvoorwaarden zijn onverkort en integraal van toepassing op de reservering van een productieplaats bij uw BMW Motorrad concessiehouder, hierna vermeld: “BMW Motorrad”, voor een BMW R18 door een potentiële koper (hierna ook: “u”). 

 

2. RESERVERING BMW R18

 

Middels deze reservering verzekert u zich, zolang de voorraad strekt, van een, niet specifieke, productieplek voor een BMW R18. BMW Motorrad is uitsluitend gebonden aan deze reservering wanneer de betaling van het reserveringsbedrag van €1000 (hierna: “Reserveringsbetaling”) door de BMW Motorrad concessiehouder van uw voorkeur (hierna: “Leverende Dealer”) is ontvangen en u ook overigens volledig aan deze reserveringsvoorwaarden heeft voldaan.

 

3. BEVESTIGING ONTVANGST RESERVERINGSBEDRAG

 

Wanneer de Reserveringsbetaling is ontvangen door de Leverende Dealer zal dit per email aan u worden bevestigd. Indien u de Reserveringsbetaling met uw creditcard voldoet, zal het bedrag van €1000 direct worden belast.  

 

4. GEEN AANKOOP OF BESTELLING

 

Hoewel u zich middels deze reservering verzekert van een productieplek van een BMW R18, is deze reservering in geen geval gelijk te stellen met de bestelling of koop van een BMW R18, zodat er in dat kader niet meer rechten aan de reservering kunnen worden ontleend dan uw enkele ‘kale’ reservering van een productieplek. De eerste leveringen worden verwacht september 2020.

 

5. AANKOOPPROCES

 

Voor aanvang van de productie zal de Leverende Dealer, binnen de door de Leverende Dealer gestelde termijn, u vragen uw BMW R18 te configureren. De Leverende Dealer zal, na tweezijdige ondertekening van de koopovereenkomst, de bestelling van uw BMW R18 plaatsen. Uw Reserveringsbetaling zal in mindering van de koopprijs van uw BMW R18 worden verrekend.

 

6. CONFIGURATIE

 

Indien u binnen de 14 dagen niet ingaat op deze uitnodiging tot configuratie en bestelling binnen de 14 dagen vervalt uw gereserveerde productieplaats. In dat geval zal de Leverende Dealer u het betaalde reserveringsbedrag terugbetalen.

 

7. NIET-OVERDRAAGBAARHEID RESERVERING

 

Uw reservering is onlosmakelijk verbonden met de Leverende Dealer. Het is niet mogelijk uw reservering (na ondertekening van het reserveringsformulier) over te dragen van de Leverende Dealer naar een andere BMW Motorrad concessiehouder. Uw reservering is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

 

8. ANNULATIE

 

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw reservatie te annuleren. U dient hiervoor een simpel verzoek tot annulatie en terug storting van de 1000 €, d.m.v. een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te sturen naar de Leverende Dealer.

 

9. RENTE

 

U gaat ermee akkoord dat u geen aanspraak heeft op rente op het bedrag van uw Reserveringsbetaling.

 

10. UW GEGEVENS

 

BMW Motorrad zal alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens, in ieder geval al hetgeen wordt bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). BMW Motorrad zal alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiliging waarborgen, om naar de stand van de techniek zorg te dragen voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens. 

 

11. GEEN RECHTEN ANDERS DAN BEPAALD

 

U kunt anders dan hetgeen expliciet opgenomen in deze reserveringsvoorwaarden aan uw reservering geen rechten ontlenen.